Hier vind je de privacyverklaring van PintaPeople. Hierin wordt omschreven hoe wij met jouw persoonlijke gegevens omgaan. Wij respecteren je privacy.

PintaPeople

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door PintaPeople verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door PintaPeople, of je hebt er vragen over, neem dan gerust contact op!

Onze gegevens zijn

 • PintaPeople BV
 • Adres: Surinamestraat 24 2585 GJ Den Haag
 • KvK: 62047949
 • Eigenaar: Fiona Kloosterman, 06-54607569

Welke gegevens verzamelen we en waarom?

Wanneer jij je aanmeldt voor advies, coaching of training, zal aan jou of je werkgever gevraagd worden om gegevens aan te leveren. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt, of die door je werkgever aan ons zijn overhandigd. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Mobiele nummer;
 • Adresgegevens;
 • Door jou ingevulde oriënterende vragenlijst via Google docs.
 • Door jou ingevulde testen of vragenlijsten of andere voor je coaching en training relevante opdrachten.

Tijdens de gesprekken of training zullen we aantekeningen maken, foto’s nemen van de voor de begeleiding relevante onderwerpen (niet van jou, tenzij je daar expliciet goedkeuring voor geeft) en andere documenten zoals je cv of een vragenlijst uitslag opslaan in je Evernote dossier.

Ook verwerken wij persoonsgegevens voor zover wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals voor belastingaangifte.

Opslag periode

Jouw dossiergegevens worden voor 5 jaar bewaard door PintaPeople, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

PintaPeople verkoopt je gegevens niet

PintaPeople verkoopt geen persoonlijke gegevens aan andere partijen.

Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

We delen alleen die gegevens

 • Die jouw coaching of trainingsdoel ten goede komt. Bijvoorbeeld met een derde partij zoals de secretaresse (PA), een profielfotograaf of test/vragenlijst instituut.
 • Of die gegevens die nodig zijn ten behoeve van de administratie, facturatie of belastingdienst.

Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Vanwege het vertrouwelijk karakter van coaching en training delen nooit informatie uit de gesprekken of trainingen met de werkgever, tenzij vooraf gevraagd aan jou.

We gebruiken Google docs voor het versturen van enquetes en vragenlijsten;

We gebruiken Evernote om aantekeningen uit de gesprekken op te slaan;

We gebruiken Icloud om onze persoonlijke documenten op te slaan, zoals je cv of een testuitslag.

Deze bedrijven hebben voor de opslag van jouw gegevens passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Meer informatie over de beveiliging vind je als link onder de namen van de systemen.

Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Hiervoor hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/.

Social media

We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons.

Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

Links

Op onze website tref je links naar externe websites aan. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten PintaPeople. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Jouw rechten

 1. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij PintaPeople vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met PintaPeople. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

 1. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door PintaPeople.

 1. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij PintaPeople vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

 1. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat PintaPeople niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link

 1. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij PintaPeople opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient PintaPeople al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

 1. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat PintaPeople jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@pintapeople.com onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Jouw plichten

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van onze diensten of produkten, voor de belastingdienst en administratie en om je zo goed mogelijk te kunnen begeleiden bij je doelen. Je e-mailadres en mobiele nummer zijn  bijvoorbeeld nodig om te kunnen communiceren. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan PintaPeople de betreffende dienst niet aanbieden. PintaPeople behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer PintaPeople dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van PintaPeople te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.