Dag ‘Psychopathologie voor coaches’

3 juni aanstaande

Tijd: van 10 tot 5, inloop vanaf 9.30
Locatie; huis Leyduin, Manpadslaan 8, Vogelenzang (niet Heemstede!)
Lunch regelen wij
Deelname: 125 eu ex btw

Pilotsessie psychopathologie voor coaches

Als je professioneel werkt met mensen ontkom je er niet aan dat je ook in aanraking komt met mensen met psychische problemen. De schattingen lopen uiteen, maar ongeveer 30% van de beroepsbevolking kampt ergens in zijn/haar leven met een psychische stoornis.

Doordat je werkt met mensen die al kenbaar hebben gemaakt behoefte te hebben aan coaching kun je er vanuit gaan dat dit percentage onder jouw klanten niet lager zal zijn. Ofwel: de kans is groot dat je regelmatig werkt met mensen met een psychische stoornis.

De eerste belangrijke vraag die zich aandient is voor de hand liggend: moet ik hier als coach iets mee? Het antwoord is niet eenduidig, sterker nog, het kan verschillen.
Het behoeft geen betoog dat kennis over psychisch leed behulpzaam kan zijn bij het maken van de afwegingen een coachingstraject wel of niet te vervolgen, eventueel aangepast.

Wat gaan we doen?
Het allereerste wat we gaan behandelen is de definitie van een psychische stoornis volgens het gangbare model van de reguliere psychologen en psychiaters. Dit model staat aan de basis van de organisatie van de ggz. Het is niet onomstreden, maar een realiteit waaraan niet te ontkomen is vooralsnog.
Diagnostiek volgens een classificatiesysteem (we hebben het over DSM) is iets heel anders dan een beschrijvende diagnose, die veel gedifferentieerder en genuanceerder is dan een ziektelabel volgens DSM-5
In het deel over diagnostiek komt ook het onderscheid tussen een psychische stoornis en een persoonlijkheidsstoornis uitgebreid aan bod.
Ook worden de belangrijkste diagnostische categorieën besproken: stemmingsstoornissen, angststoornissen, verslavingen en de steeds groter wordende groep ‘onbegrepen lichamelijke klachten’ (denk aan burn-out)

De reguliere behandelingen die worden toegepast op de DSM-diagnosen, en die als zodanig ook voor vergoeding door zorgverzekeraars in aanmerking komen, vormen het tweede deel van de training. De belangrijkste twee groepen hierin zijn de cognitieve gedragstherapie (CGT) en medicatie. Overigens vaak in combinatie toegepast. Wie dit indiceert, wie dit uitvoert, en wat de voor- en nadelen zijn wordt besproken.
Andere vormen van psychotherapie komen ook aan de orde.
Waar het medicatie betreft komen de belangrijkste groepen medicamenten aan de orde: antidepressiva, benzodiazepines, slaap- en kalmeringstabletten.

Het laatste deel zijn de zogenaamde ‘alternatieve’ behandelmethoden: interventies die niet bewezen zijn volgens de harde eisen van de wetenschap (’evidence based’), maar die daarmee niet kansloos en/of nutteloos zijn. Denk aan runningtherapie, mindfulness of yoga, inmiddels redelijk geaccepteerd, zelfs binnen de reguliere kaders, maar ook aan minder bekende interventies als familieopstellingen, lichaamswerk of het gebruik van middelen als ketamine.

Tenslotte worden alle deelnemers uitgenodigd om mensen uit hun eigen praktijk in te brengen om te bespreken. Het collectief bespreken van de overwegingen wel of niet te stoppen met een traject is ongeacht de uitkomst leerzaam.
Wil je komen?

Meld je dan even definitief aan bij Fiona op info@pintapeople.com of app 06-54607569 met je naam en factuur gegevens inclusief e-mail. En dieetwensen.