Persoonlijk leiderschap gaat over antwoord geven op wat het leven je elke keer weer opnieuw voorschotelt. In werk én privé. Hoe reageer je op omstandigheden waar je niet om hebt gevraagd? Op mensen die iets anders willen dan jij? Hoe weet je eigenlijk wat je wil? Oftewel: Hoe geef je leiding aan jezelf?

In deze boeiende jaartraining leer je ieder moment opnieuw te benutten.

  • 12 x 2 trainingsdagen, verspreid over een jaar
  • 3 individuele gesprekken met de trainster
  • Tussentijdse intervisie met klasgenoten
  • Certificaat persoonlijk leiderschap

Tijdens de training persoonlijk leiderschap belicht je je levens- en loopbaanvragen vanuit vier perspectieven:

De vier perspectieven op persoonlijk leiderschap
  • Het rationele perspectief
  • Het lichaamsgerichte perspectief
  • Het systemische perspectief
  • En het energetische perspectief

Hoofd, lijf, systeem en energie doen mee. The best of Fiona’s opleiding en ervaring van de afgelopen jaren samengevat in 1 prachtig traject!

Binnen beginnen is buiten winnen. Diep diep naar binnen en dan ‘plat’ (zo Jip en Janneke mogelijk) weer naar buiten, de boer op, op weg naar wat je ten diepste wil. Dat is het idee. We werken dus van binnen naar buiten met bovengenoemde vier perspectieven op zelfbewustzijn, op kiezen (doelen/dromen en verlangens), patronen in communicatie (ik en de ander), profileren en andere gewenste geïnspireerde actie / het betreden van nieuwe wegen in het daadwerkelijk leiding geven aan je leven.

De training zal eind 2021 of begin 2022 starten, afhankelijk van de omstandigheden rond Covid.